– Chấp nhận đổi trả hàng trong vòng 03 ngày nếu quý khách khôn hài lòng.

– Trong 7 ngày sử dụng nếu có sự cố kỷ thuật chấp nhận đổi trả miễn phí.

– Trong thời gian bảo hành nếu không đúng nhu cầu quý khác có thể đổi máy tương đương hoặc cao hơn với giá theo hiện tại.

– Đối với trường hợp bảo hành không được chúng tôi sẽ đồi máy tương đương hoặc hoàn tiền theo thời điểm hiện tại.

– Nếu quý khách không có nhu cầu và trả máy không có lý do thì quý khách sẽ mất từ 10% đến 30% giá trị máy theo thời điểm hiện tại.